Huset

Byggnaden på Furusundsgatan 16 uppfördes 1938 av byggmästaren Ivan Gunnar Lindell och byggherren Oscar Näswall. Arkitekten bakom huset är Edvin Engström som är upphovsman till tusentals byggnader kring Stockholm. Arkitekturen är grundad i funktionalismens tecken som var en populär yttring under rmodernismen på 1920 och 30-talet. Funkisstilen är även typisk för övrig bebyggelse på Gärdet. År 1986 köptes fastigheten av Bostadsrättsföreningen Karteschen 8. I fastigheten finns 57 lägenheter.


Föreningen ingår i en samfällighet - Karteschen - med nio fastigheter i närliggande område som gemensamt ansvarar för skötsel av markytor och som delar på de parkeringsplatser som finns vid en del fastigheterna, bland annat de vid Furusundsgatan 16.